Dotacje celowe na finansowanie opieki nad zabytkami
Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski

 1. Pojęcie zabytku
W przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stosowana jest zarów­no uniwersalna definicja pojęcia „zabytek", jak i definicje szczegółowe odnoszące się do określonych kategorii zabyt­ków. W ujęciu uniwersalnym zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, a także ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i sta­nowiące świadectwo mi...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: