Czy w opisanym stanie faktycznym rolnikowi przysługuje ulga? Czy zapadły w tej kwestii jakieś orzeczenia sądowe?
Grzegorz Dudar

Urząd Miasta i Gminy w M. zwraca się z prośbą, o wyjaśnienie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku rolnym w następu­jącym stanie faktycznym: Pan Nowak 8 stycznia 2007 r. zawarł umowę dzierżawy gruntów na okres 10 lat z panem Kowalskim, w całości wy­dzierżawionych na podstawie przepisów o ubez­pieczeniu społecznym rolników - tak więc pan Nowak stał się podatnikiem podatku rolnego od dzierżawionych gruntów. W dniu 7 maja 2007 r.pan Nowak wykupi...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: