Czy wszystkie działania z PROW oraz SPO w ARiMR nie będą podlegać opłacie skarbowej?
Hanna Kmieciak

W związku z art 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 li­stopada o opłacie skarbowej ,,nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez ARiMR albo ARR w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach re­alizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłącze­niem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi''. Czy zaświadczenia wydawane rolnikom o posiadanym ...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: