Czy osobie, która poniosła koszty na zakup rur drenarskich oraz ich założenie na polach przysługuje ulga inwestycyjna w podatku rolnym?
Bogumił Pahl

Czy osobie, która poniosła koszty na zakup rur dre­narskich oraz ich założenie na polach przysługuje ulga inwestycyjna w podatku rolnym?
W myśl art. 13 ust. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy o podatku rolnym, podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń melioracyjnych i urządzeń za­opatrzenia gospodarstwa w wodę. W u.p.r. ustawodawca nie definiuje pojęcia „urządzeń melioracyjnych", także n...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: