Sprawozdawczość budżetowa w księgowości podatkowej gminy
Marcin Adamek

Wśród zadań gminnej komórki rachunkowości podatko­wej rozporządzenie w sprawie księgowości podatkowej, tj. Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności bu­dżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 112, poz. 761), przewiduje również przygotowywanie sprawozdań budżetowych. Sprawozdanie budżetowe jes...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: