Jak opodatkować grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako B-RV, będący własnością osoby prawnej - rzymskokatolickiej parafii, na którym znajduje się parking służący parafianom przyjeżdżającym na msze?
Grzegorz Dudar

Jak opodatkować grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako B-RV, będący własno­ścią osoby prawnej - rzymskokatolickiej parafii, na którym znajduje się parking służący parafianom przyjeżdżającym na msze?
Odpowiadając na powyższe pytanie, należy ustalić zakres przedmiotowy podatków, w szczególności rolnego i od nieru­chomości. Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym1 opodat­kowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ew...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: