Czy od opisanej w poniższym artykule inwestycji będzie przysługiwała rolnikowi ulga inwestycyjna ?
Bogumił Pahl

Rolnik przeprowadził w swoim gospodarstwie rolnym inwestycję polegającą na modernizacji budynku kotłowni z przystosowaniem na montaż pieca ogrzewanego słomą wraz zakupem i monta­żem pieca oraz całej technologii kotłowni i instalacji c.o. w obiektach. Technologia ta wymagała ułożenia rurociągu z rur preizolowanych, łączących budy­nek kotłowni z budynkiem mieszkalno-biurowym i pomieszczeniami socjalnymi (nie ma mowy tu o budynkach inwentarskich związanych z hodowlą zwierząt). Drugi przypad...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: