Rozliczenia gminy z właścicielami nieruchomości z tytułu budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle orzecznictwa - cz.I
Rafał Trykozko

1. Wprowadzenie
Problem modelu rozliczeń finansowych, jaki powinien występować między gminą a właścicielami nieruchomości w związku z realizacją inwestycji wodociągowych i kana­lizacyjnych nabiera coraz szerszego wymiaru. Znaczącą rolę odgrywa w tym procesie orzecznictwo sądów oraz or­ganów nadzoru administracyjnego. Obserwowane obecnie, tak istotne, znaczenie orzecznictwa w kształtowaniu tego modelu ma swoje źródło w powszechnych błędach w inter­pretacji ...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: