Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 19 września 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1887/06, niepublikowanego
Grzegorz Dudar

1. Rada gminy może różnicować stawki podatku dla poszczególnych rodzajów budynków według kry­terium wskazanego w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2002 r., nr 9 poz. 84 ze zm.), albo innego, ale adekwatnego do określonego w tym przepisie.
2. Uchwała rady gminy w sprawie stawek podatku od nieruchomości różnicująca stawki podatku od nieru­chomości w zależności od łącznej powierzchni wszyst­k...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: