Samorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach
Rafał Trykozko

W związku z nowelizacją rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej prosimy o pilną interpretację problemu dotyczącego wykazania w sprawozdaniu Rb-N (kol. 13 gospodarstwa domowe i kol. 12 przedsiębiorstwa niefinansowe), który przedstawiamy poniżej.
Sprawozdania sporządza się w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej. Skąd pozyskać informacje dotyczące zatrudnienia u potencjalnego wierzyciela lub dłużnika i jakich użyć instrumentów prawnych dostępnych JST, aby najpie...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: