Rozliczenia gminy z właścicielami nieruchomości z tytułu budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle orzecznictwa - cz.II
Rafał Trykozko

Problem rozliczeń między gminą a właścicielami nieruchomości na tle art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...
Obciążenie właścicieli nieruchomości kosztami budowy odcinków przewodów stanowiących sieć (urządzenie kanalizacyjne) może wiązać się z obowiązkiem odpłatnego przejęcia przez gminę (przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne) tych fragmentów sieci na podstawie przepisów art. 31 ustawy. Artykuł 31 stanowi, że:
- osoby, które wybudowa...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: