Nowelizacja Ustawy o pomocy publicznej a zmiany w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
Renata Radziejewska

Nowelizacja ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm.) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844, z późn. zm.). Polegają one m.in. na tym, że w art. 7 uchylony został ust. 6b, który miał następujące brzmienie:
6b. Zwolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, stanowi pomoc de minimis i jest udzielana na zas...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: