Samorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach
Rafał Trykozko

Uprzejmie proszę o przesłanie wykładni i uzasadnienia w przedmiocie obowiązku przejęcia w eksploatację przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sanitarnej przepompowni przydomowych wybudowanych w ramach inwestycji prowadzonych przez gminę. Gmina wybudowała w ramach inwestycji prowadzonych z udziałem środków zewnętrznych  14 przepompowni przydomowych pozwalających na odbiór ścieków z posesji położonych poniżej  kanału głównego zbiorczego. W chwi...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: