Glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2006 r. (sygn. akt II FSK 1505/05)
Rafał Dowgier

Glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2006 r. (sygn. akt II FSK 1505/05)

Tezy:

1. Z przepisu art. 21 prawa geodezyjnego i kartograficznego wynika jednoznacznie, że ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych, w tym i w postępowaniu podatkowym. Od tej reguły nie zostały przewidziane żadne wyjątki, a zatem organy ustalające wysokość zobowiązań w podatku ...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: