Konsekwencje dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z udzielenia przez samorząd poręczenia weksla własnego - awalu
Ewa Czołpińska

Od jakiegoś czasu można zaobserwować, że jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej poręczają za weksel własny wystawiony przez podmiot zaciągający zobowiązania finansowe. Najczęściej dotyczy to sytuacji zadłużania się zakładów opieki zdrowotnej  lub spółek komunalnych.  Nie zawsze jednak przedstawiciele jst dostrzegają różnice w skutkach dla budżetu i poziomu zadłużenia samorządu jakie wynikają z coraz popularniejszego awalu - poręczenia za weksel własny a ...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: