Finansowanie zadań powiatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski


 
1. Uwagi wprowadzające

Zadania określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizują organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego i Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co wprost wynika z art. 34 ust. 7 tej ustawy. Określając zakres działania i zadań powiatu w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o s...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: