Czy można wydać decyzję dla spółki z o.o. w sprawie określenia wysokości podatku rolnego, jeżeli nie złożyła deklaracji, a wysłane wezwania w sprawie wyżej wymienionej deklaracji nie są odbierane przez firmę?
Bogumił Pahl

Czy można wydać decyzję dla spółki z o.o. w sprawie określenia wysokości podatku rolnego jeżeli nie złożyła deklaracji, wysłane wezwania w sprawie wyżej wymienionej deklaracji nie są odbierane przez firmę?

Stosownie do art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rolnym osoby prawne (np. spółka z o.o.) obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny n...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: