Czy organ powinien opierać się wyłącznie na klasyfikacji z ewidencji gruntów i budynków?
Grzegorz Dudar

Urząd Miasta i Gminy w M. zwraca się prośba o odpowiedź na poniższe pytanie. Czy osoba fizyczna, posiadające grunty rolne, w szczególności sklasyfikowane w ewidencji jako B-R, B-Ps, B-Ł, nie spełniającą normy obszarowej gospodarstwa rolnego, powinna być opodatkowana podatkiem rolnym, czy podatkiem od nieruchomości (jako grunty pozostałe). Jak opodatkować grunty położone w centrum miasta, jeżeli są sklasyfikowane jako B-R, B-Ps, B-Ł? Czy organ powinien opierać się wyłącznie na klas...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: