Uwagi do zmian w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych - cz.I
Rafał Trykozko

Wprowadzenie

Od 14 maja 2008 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Natomiast od 14 sierpnia 2008 r., zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego, w jednostkach stosujących przepisy rozporządzenia powinny obowiązywać ...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: