Jak opodatkować grunt leśny pod liniami energetycznymi? - uwagi praktyczne
Krzysztof Teszner

Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie analizy prawno-podatkowej poniższego stanu faktycznego:
Spółka, której przedmiotem działalności jest dystrybucja energii elektrycznej zawarła z Nadleśnictwem umowę dzierżawy pasa gruntu sklasyfikowanego w ewidencji gruntów i budynków jako las („Ls") o szerokości 2 m i długości 550 m z przeznaczeniem na przeprowadzenie i eksploatację linii napowietrznej SN 15 kV z przewodami izolowanymi typu PAS/SAX-W...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: