Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2008 r. I SA/Sz 734/07 (wyrok dostępny w Centarlnej Bazie Orzecznictwa Sądów Administarcyjnych-www.nsa.gov.pl orzeczenie nieprawomocne)
Wojciech Morawski

1. Kable telekomunikacyjne umieszczone w kanalizacji kablowej podlegają podatkowi od nieruchomości.
2. Organy podatkowe nie miały obowiązku przeprowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia wartości telekomunikacyjnych linii kablowych, skoro wartość tych linii wynikała z porównywania danych wykazanych przez Spółkę w pierwotnej deklaracji na 2007 rok z danymi wynikającymi z późniejszej korekty jako różnica pomiędzy wartością budowli kanalizacji wraz z umi...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: