Powiatowe centrum pomocy rodzinie w procedurze dofinansowania z PFRON warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski