Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej
Ewa Czołpińska

W Dzienniku Ustaw nr 234 z dnia 17 grudnia 2007 r. ukazała się zmiana rozporządzenia w sprawie szczegóło­wej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i roz­chodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicz­nych. W większości zapisy w nim zawarte obowiązują od 1 stycznia 2008 r.
1. Zmiany w rozporządzeniu wynikają między innymi z obowiązku zastosowania przepisów art. 165a ustawy o fi­nansach publicznych, w zakres...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: