Jak należy opodatkować niżej opisany grunt?
Bogumił Pahl

Spółka z o.o. zakupiła 1,03 ha gruntu rolnego skla­syfikowanego w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Po wysłaniu pisma o złożenie przez spół­kę deklaracji na podatek od nieruchomości otrzyma­łam błędnie sporządzoną deklarację (na 1030 m2), po czym wysłałam pismo prosząc o skorygowanie błędnej deklaracji i wskazując, iż powierzchnia po­winna być 10300 m2, gdyż 1 ha odpowiada 10000 m2. W odpowiedzi otrzymałam pismo od prezesa spółki, ...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: