Czy podatnikowi przysługuje ulga inwestycyjna w podatku rolnym?
Bogumił Pahl

Rolnik, posiadający własne gospodarstwo rolne, na którym nie znajdują się budynki inwentarskie związane z hodowlą zwierząt przeprowadził inwe­stycję polegającą na budowie płyty obornikowej o powierzchni ok. 750 m2 znajdującej się na działce innego gospodarstwa rolnego. Przedmiotowa dział­ka stanowi własność syna tego rolnika, na której znajdują się budynki inwentarskie związane z ho­dowlą i chowem zwierząt gospodarskich. Działka ta została przekazana przez syna w użycze...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: