Czy od wydanej kopii (odpisu) decyzji ustalającej wysokość zobowiązań pobiera się opłatę skarbową na podstawie cz. II kol. 2 pkt 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej?
Zbigniew Ofiarski

Czy od wydanej kopii (odpisu) decyzji ustalającej wysokość zobowiązań pobiera się opłatę skarbową na podstawie cz. II kol. 2 pkt 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej?
Zgodnie z postanowieniami cz. II kol. 2 pkt 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (DzU nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), wymienionej wyżej opłacie podlega poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wycią­gu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub sam...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: