Samorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach
Rafał Trykozko

Jak po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomo­ściami będzie się odbywało ustalanie opłat adiacenckich z tytułu budowy przez gminę wodociągów i kanalizacji?
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami została przez Sejm RP uchwalona w dniu 24 sierpnia 2007 r., zaś jej wejście w życie nastąpiło w dniu 21 października 2007 roku. Przewiduje ona trzy zasadnicze zmiany w zasadach usta­lania opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nierucho­mości spowodowaneg...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: