Wielkość przedsiębiorstwa w kontekście przepisów o pomocy publicznej
Robert Zenc

Praktycznie w większości przepisów dotyczących pomo­cy publicznej, w tym w programach pomocowych, znajdują się przepisy, które dokonują rozróżnienia przedsiębiorstw pod względem ich wielkości, co pociąga za sobą określone konsekwencje (np. dotyczące kosztów kwalifikowanych czy dopuszczalnej wielkości pomocy). Znajomość kwalifikacji przedsiębiorstw na mikro, małe, średnie i duże okazuje się konieczna, m.in. w przypadku:
1)sporządzenia sprawozdania z udzielon...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: