Praktyczne aspekty decyzji w sprawie zwrotu dotacji
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Ustawa o finansach publicznych przewiduje w art. 174-176 możliwość udzielania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zasadach w nich określonych, które można podzielić na trzy rodzaje:
- dotacje dla jednostek organizacyjnych utworzonych i nadzorowanych przez daną j.s.t.;
- dotacje dla innych j.s.t. na realizowane przez nie zadania na podstawie porozumień zawieranych wewnątrz sektora samorządowego;
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sekt...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: