Czy środki otrzymywane przez samorządy powiatowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinny być, w świetle obowiązujących przepisów, ujmowane w budżetach powiatów?
Ewa Czołpińska

Odpowiedź na to pytanie będzie możliwa po ustaleniu, na jakie zadania i jakie środki otrzymują powiaty z PFRON, a po drugie: w jakiej formie i z jakich przepisów to wynika? Na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych1

Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: