Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 11 marca 2005 r. nr LK-833/PP/05/ST-52 do Urzędu Gminy (...) w sprawie opodatkowania garaży podatkiem od nieruchomości

Odpowiadając na pismo z dnia (...), znak: SG 3022/PN/1/2005, w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Ustaw...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: