Pismo Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 15 września 2006 r., znak: PL-835-96/BG/06/254 w sprawie opłaty skarbowej od poświadczeń za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (DzU nr 52, poz. 379), zwanej dalej „ustawą", producent rolny składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zobowiązany jest załączyć faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, ...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: