Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 3 października 2006 r. znak: PL-0680-88/MW/06/MB8/387/2006

W nawiązaniu do zapytania (...), przesłanego do tut. Departamentu w dniu 27 września br. pod nr (...), dotyczącego możliwości nadania priorytetowego biegu procedurze ogłoszenia przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski", górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, Departament Podatków i Opłat Lokalnych wyjaśnia.

Zgodnie z ar...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: