Stosowanie ulg podatkowych a przepisy dotyczące pomocy publicznej – czyli co jest pomocą, a co nie.
Michał Łyczek

Osobom zajmującym się pomocą publiczną zapewne nie ma potrzeby przypominać warunków, wynikających z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, które determinują kwalifikację zastosowanego środka pomocowego jako pomoc publiczną.

W przypadku gmin, przy udzielaniu danemu podmiotowi jakiegoś wsparcia (najczęściej w postaci ulgi podatkowej), zachowane zostają dwie z owych czterech przesł...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: