Nowe zasady gospodarki finansowej komunalnych zakładów budżetowych.
Jadwiga Glumińska-Pawlic

Komunalny zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, a - uzupełniająco - z dotacji otrzymywanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Aktualnie podstawę prawną jego działania stanowią art. 24 i 25 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o

Zasadniczym dylematem...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: