Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis przez organy podatkowe.
Agata Błaszczyk

Normy prawne odnoszące się do wydawania zaświadczeń o pomocy publicznej w ramach zasady de minimis są częścią uregulowań prawnych kwestii pomocy państwa na rzecz przedsiębiorców. Wskazane regulacje stanowią element niezbędny z punku widzenia prawidłowej kontroli przekazywanych przez państwo środków na rzecz przedsiębiorców. Wśród przepisów normujących monitorowanie

Podstawą tak...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: