Obowiązek podatkowy w przypadku dzierżawy użytków rolnych
Rafał Dowgier