Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 18 stycznia 2006 r. znak: LK-832/KM/05/729 do Urzędu Miejskiego

Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 18 stycznia 2006 r. znak: LK-832/KM/05/729 do Urzędu Miejskiego w (...) w sprawie zwolnienia z podatku rolnego gruntów nabytych na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do 100 ha nabytych w drodze licytacji przez komornika sądowego

chomości, w tym...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: