Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 7 kwietnia 2006 r. znak: LK-8012-833-1/MS/06/4

Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 7 kwietnia 2006 r. znak: LK-8012-833-1/MS/06/4 do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast w sprawie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów pod napowietrznymi liniami energetycznymi, którymi zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finans&oac...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: