Projektowane zmiany w podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2007 roku.
Paweł Polkowski

Na stronach internetowych www.mofnet.gov.pl oraz www.bip.gov.pl znajduje się obecnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w chwili pisania niniejszego artykułu był kierowany na Radę Ministrów. Projekt ustawy stanowi załącznik do tego artykułu.

Głównym założeniem nowelizacji jest zmiana przepisów w zakresie ...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: