Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11 lipca 2003 r. nr: LK-1515/LP/03/MS

Odpowiadając na pismo z dnia 23 czerwca 2003 r., znak: Pd.31100/77/03, dotyczące podatku od nieruchomości - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia.

Art.7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2002 r., nr 9, poz. 84 ze zm.) stanowi, że zwalnia się od podatku od nieruchomości prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywnośc...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: