Opłata adiacencka – praktyczne aspekty wymiaru w świetle orzecznictwa NSA (cz. 2)
Joanna Kiszka

Artykuł ten stanowi kontynuację publikacji poświęconej opłacie adiacenckiej. W poprzednim numerze autorka zaprezentowała niektóre problemy wymiaru rzeczonej daniny przy wzroście wartości nieruchomości na skutek jej geodezyjnego podziału. Poniższy tekst zawiera podobną analizę opłaty z tytułu scalenia i podziału nieruchomości oraz wybudowania z udziałem środków publicznych określonych urządzeń infrastruktury technicznej.Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: