Posiadacz bez tytułu prawnego jako podatnik podatku rolnego.
Rafał Dowgier