Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r., nr: LK-1833/LM/PB/03

W związku z pismem z dnia 14 sierpnia 2003 r., znak: GK 6424A-26/03, w sprawie opłaty skarbowej od zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, Ministerstwo Finansów informuje, że nie uległa zmianie wydana w tej sprawie przez Ministra Finansów urzędowa interpretacja na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (DzU nr 137, poz. 926 ze zm.) - pismo nr LK-74/LM/BP...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: