Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 lipca 2003 r., nr: LK-207/LP/03/MS

Odpowiadając na pismo znak: Fn 3220/1/2003, dotyczące podatku od nieruchomości - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia.

Ad.1. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2000 r., nr 100, poz. 1086 ze zm.) podstawą wymiaru podatków są dane wynikające z ewidencji gruntów ibudynków. Informacje zawarte w tej ewidencji ...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: