Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 lipca 2003 nr: LK-1219/LP/03/MS

Odpowiadając na pismo z dnia 5 maja 2003 r., znak: FB.II.3110/11/03 dotyczące podatku od nieruchomości - Ministerstwo Finansów wyjaśnia.

Art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2002 r. , nr 9, poz. 84 ze zm.) określa wysokość stawki w podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na ...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: