Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 21 sierpnia 2003 r., nr: LK-1435/LP/03/IP

Odpowiadając na pismo z dnia 2 czerwca br. w sprawie zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz w ustawie o podatku rolnym - Ministerstwo Finansów wyjaśnia.

Odnośnie do kwestii opodatkowania gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr", należy zauważyć, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r. opodatk...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: