Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r., nr. LK-1273/LP/03/IP

Odpowiadając na pismo z dnia 9 maja br. znak: Fn3112/5/2003 w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - Ministerstwo Finansów wyjaśnia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1-2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (DzU nr 200, poz. 1682 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i ...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: