Hybrydowy model partnerstwa publiczno - prywatnego jako instrument absorpcji środków z funduszy wspólnotowych
Michał Łyczek

1. Odejście od bezwarunkowego obowiązku zachowywania formy pisemnej

zamówień publicznych1 na 4,3870 zł.

Przed 25 maja 2006 roku Prawo zamówień publicznych przewidywało w art. 27 ust. 1 bezwarunkowy obowiązek stosowania formy pisemnej przy składaniu oświadczeń, wnio...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: