Pomoc publiczna a ustawa - Ordynacja podatkowa
Robert Zenc

W dniu 31 maja 2006 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (tekst rozporządzenia został opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2006 r., nr 108, poz. 738). Stanowi ono kolejny program pomocowy, który przewiduje udzielanie pomocy publicznej ...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: